Meld dig ind i PRO's venner

contact us by email

Bliv medlem af PRO’s venner.

PRO's venner er på standby pt.

 

PRO har altid haft sit udgangspunkt med sin årlige udstilling på Charlottenborg i hjertet af København. Det betyder ikke, at vi udelukkende går ind for københavneri.

PRO’s kunstnere findes over hele landet. Det er således et bredt udsnit af det geografiske danske kunstliv. Vi prøver at fremme den kunstneriske udvikling hos den enkelte kunstner og i kunsten som helhed, vi forsøger at skabe et åndehul for kunsten i en kommerciel verden, vi prøver at lade traditionen forny sig, vi forsøger at vise vor kunst på vore egne betingelser, vi giver den enkelte kunstner frihed til at vise det som han/hun synes er det fremmeste - uden skelen til andre interesser. PRO’s kunstnere står for en kunstnerisk kvalitet - det frie, uafhængige kunstudtryk.

Gennem medlemsskabet opnår du følgende fordele: Invitation til PRO’s udstillinger, gratis adgang på udstillingen i hele perioden, gratis katalog, orientering om PRO’s initiativer, samt deltagelse i lodtrækning af kunstværker på udstillingen.

Årligt kontingent kr. 125,-. Send din tilmelding pr. email og girokort (PRO's venner v/maleren Gunnar Bay, Egeløvsvej 31, 2830 Virum. Tel: 20485722, email: gunnarbay@dbmail.dk).
Eller indsæt beløbet på vor girokonto 1110802.
Katalog udleveres på udstillingen.

Meld dig ind inden. Kun kr. 125,-

NB: Brug et medlemsskab som en anderledes gave til venner og familie.

Retur til forside