PRO 2002 Charlottenborg
 Forord...............
Ved det stiftende møde i 1962 gav Frank Rubin med navnet PRO et signal om åbenhed og mangfoldighed, som vi siden har bestræbt os på at arbejde efter. Og nu, på PRO 2002, har vi fulgt op med en eklatant fornyelse af gruppen, idet vi har optaget 23 medlemmer. Derigennem får vi nye udfordringer, ny inspiration. Vi hilser derfor alle de nye hjertelig velkommen og ser frem til en oplevelsesrig udstilling på Charlottenborg.
Et længe næret ønske om at vise et udenlandsk, kunstnerisk indslag kom i stand via PRO's nye medlem, Jens Bertelsen, der under et ophold i Bangladesh kom i kontakt med lokale kunstnere. Her fik han et indblik i en verden, hvor kunsten er en livsnødvendighed, et led i en kamp for basale menneskerettigheder og, især for kvinderne, en kamp for overlevelse og ligestilling i et mandsdomineret samfund. Det blev derfor væsentligt, at vi kunne præsentere en af disse kunstnere på PRO 2002. Vise hvor priviligeret et liv vi lever både som kunstnere og som samfundsborgere. Vi befinder os nok i en slags paradis, set med deres øjne. Udover kunstneren, Shishir Bhattacharjee fra Bangladesh, har vi inviteret den japanske installationskunstner Yuko Takada, der med udstillingsdeltagelse i USA, Canada. Rusland og adskillige lande i Europa har manifesteret sig internationalt i de seneste år. De to andre gæster er fotografen Sisse Jarner, der efter en række år ved TV-avisen, DR, nu arbejder frit fabulerende og eksperimenterende med sit medium, og dernæst billedhuggeren Bendt Ulrich Sørensen, der deltog på PRO 2000 med markante værker i bemalet træ.
Udstillingens hovedvægt har vi besluttet at lægge på de nye medlemmer og gæsterne, der alle har et naturligt krav på optimale vilkår.
Vi byder publikum velkommen til PRO 2002.
Poul Lillesøe, juli 2002
Retur til forside