Kunstnersammenslutningen PRO's OPEN MIND på Gammelgaard 2016

Forårsudstillingen 2016: PRO - OPEN MIND
Gammelgaard KulturCenter - 2. April -30 april 2016
PRO pressemeddelelse

Det er med megen stor forventning og glæde, at vi i PRO endnu engang træder indenfor i Gammelgaards verden.
Forårets komme er altid en kærkommen oplevelse og på samme vis ser vi i PRO frem til at kunne komme med indtagende, og måske indtrængende oplevelser, som vil blive vist på Gammelgaard.
I år har vi valgt at kalde udstillingen "PRO - OPEN MIND", og med det signal vil vi gerne give publikum forårets åbne karakter videre til udstillingens værker. Nemlig, at nedlægge vante forestillinger og åbne sindet op for de store og små værker, der vil indtage Gammelgaard. Men indadtil er det også en reminder om at ingenting kan og skal være som de plejer, selvom genkendelsens glæde nok ikke er at foragte. På samme tid er vi de samme og alligevel ikke. Måske er der sket små forskydninger i den enkelte kunstners værker, måske er der pludselig sket et kvantespring, måske ikke.

I år har vi valgt at vende blikket mod verdens fortrædeligheder, og vore øjne er faldet på to markante personligheder, som på hver sin vis repræsenterer det grufulde eller er et produkt heraf, og som er med som gæster på årets udstilling.
Den ene er Martin Nore, som efter adskillige år i krigszonen er vendt tilbage med traumer, der som bekendt kan være vanskelige at slippe. Han har bogstaveligt talt kastet sig over den kunstneriske proces og herigennem formået at bearbejde sine krigstraumer - på en måde som ikke bare er terapeutiske øvelser, men værker som kommer ud over kanten, og giver publikum en reminder om krig og fred.
Den anden kunstner er fra Syrien. Det er fotografen Issa Touma, som med sin placering og bopæl, lige lukt ned i bombehuller og nedstyrtede bygninger og døde mennesker, landsmænd, familie, venner, naboer, har registreret disse ødelæggelser. Er det kunst? Eller er det reportage? Eller en visuel dagbog? Det er virkeligheden udtrykt i et kunstnerisk medie.
Krigskunst? Ja, men ikke kunsten at føre krig. Men krigen som afsæt og motiv for kunstnerisk udtryk. Uden sammenligning i øvrigt - kunne man kunsthistorisk set passende erindre sig krigskunst som Goyas krigens rædsler, og Picassos Guernica, Asger Jorns Stalingrad, Richard Mortensens My Lai....

Den tredje gæst er Natalie Megard, som også var med i 2014. Hun arbejder med rumlige installationer, som i deres ro og konstruktive udtryk, - og med klare poetiske farver giver publikum en underfundig og æstetisk oplevelse. Og kan ses som en modvægt og en drøm om det som det burde og kunne være.
Og ikke at forglemme! Så vil musiker og komponist Karsten Vogel endnu engang begave os med et musikalsk indslag, som han specielt har komponeret til denne lejlighed.

Open Mind? Ja tak, vi vil være åbne overfor sindets dybsindigheder, virkelighedens drama, men også for den æstetiske bearbejdning, for det herigennem, at håbet om det bedre liv kan realiseres. Ja PRO, ja vi vil PROpagandere for et åbent sind, en
åben verden.

På PRO's vegne Gunnar Bay, formand

Samtlige deltagende kunstnere:
12 medlemmer:
Gunnar Bay
Claus Bojesen
Jon Gislason
Torben Heron
Tine Hind
Annette Juel
Hans Kjær
Bent Hedeby Sørensen
Hans Tyrrestrup
Marie-Louise Exner
Steen Rasmussen
Jette With
Musiker & komponist Karsten Vogel
3 gæster:
Natalie Megard
Martin Nore
Issa Touma

 

Forårsudstillingen 2016: PRO - OPEN MIND
Gammelgaard KulturCenter - 2. April -30 april 2016
PRO pressemeddelelse

 

Performance Gammelgaard Herlev d. 2 april.

Spræng dæmonerne væk og kom videre

Performance ved AFPAF - Artists for Peace and Freedom

Af billedkunstner Martin Nore. Assistent: Benjamin Olsen Yeh

Spræng dæmonerne væk og kom videre er en performance der handler om at give slip på det negative, for at give plads til drømme.

Introduktion
Inden performancen fortæller Martin Nore om sit kunst- og livssyn. For Martin Nore handler kunst om at drømme, leve drømmene ud, og nå dem. Hvis man deler sine drømme med andre er drømmene væsentlig lettere at virkelliggøre.

Baggrund
Martin Nore er tidligere veteran og har været udsendt 8 gange fordelt over Kroatien, Bosnien, Kosovo og Irak. Martin Nore´s kunst er bygget op omkring hans erfaringer fra militæret og krigene han har deltaget i. Blandt andet erfaringer fra krigszoner, hvor det handler om at tage kontrol og få befolkningen til at vælge en fredelig løsning.

Performance
Spræng dæmonerne væk og kom videre er en publikumsinvolverende sanselig performance, med eksplosioner, maling og larm. Publikum inviteres til at deltage i kunstproduktionen, ved at trykke på en udløserknap der starter kontrollerede sprængninger som ved eksplosionen kaster maling på lærred. Publikum deltager derved i den særlige metode Martin Nore har udviklet til at skabe kunst med.

Under sprængningsprocessen opfordrer Martin Nore publikum til at tænke på noget der fylder, blokerer eller som man gerne vil give slip på, og performancen bliver derved en slags kollektiv frigørelse af dæmoner.

Martin Nore projekt trækker linjer tilbage i kunsthistorien til den spontane action-painting fra Jackson Pollock, tanker om sammenhængen mellem metier og kunstnerisk handling fra Karel Appel, og det socialt inddragende og selvopbyggende aspekt fra Simone Aaberg Kærn, der er en beslægtet Dansk samtidskunstner.

 

 

 

Gammelgaard:
Magasinet 2012

PROs katalog 2012

 

Katalog fra 1987 

Katalog fra 1992

 Retur til forside